V průmyslové zóně Gewerbepark Breisgau na dohled od vinic Markgräflerland a sousedního Alsaska rozvíjí a buduje KMS se 14 zaměstnanci speciální nářadí pro práci ve vinicích. Pracovní adaptéry určené pro specifické podmínky ve vinicích, přizpůsobené prudkým svahům a speciálním metodám pěstování.
To je důvod, proč pouze jednoduše nedodáváme standardní stroje, ale v případě nutnosti je individuálně přizpůsobujeme Vašim potřebám.

Historie společnosti

Dát do toho více přemýšlení nebo více fyzické dřiny – takové alternativy se v roce 1969 nabízely tehdy 17 - ti letému Willy Rinklinovi, když on a jeho bratr svým rodičům před jejich odcestováním slíbili, že se postarají o zelené práce ve vinici. A tak tento mladý mechanik zemědělských strojů sestavil hydraulicky poháněný osečkovač, se kterým byla práce hotová během jednoho jediného dne!
Od té doby Willy Rinklin vyvinul velký počet dalších speciálních zařízení, aby tak své rodině, a veškerým ostatním vinařům, usnadnil práci ve vinici – nejdříve v jeho dřívějším učňovském provozu, a od roku 1979 v jeho vlastní firmě KMS Rinklin. Podnik si stanovil za cíl, že bude vyrábět taková zařízení, která budou dokonale odpovídat specifickým obdělávacím podmínkám ve vinařské oblasti – jako jsou například strmé svahy, anebo zvláštní formy pěstování.
Z toho důvodu bude každé zařízení vyrobené výhradně ve spojení se stanovenou zakázkou, a bude přizpůsobené potřebám aktuálního zadavatele zakázky.
V dnešní době podnik KMS Rinklin zaměstnává již také syna Willy Rinklina, pana Michaela Rinklina, který je kvalifikovaným konstruktérem a stavitelem strojů, a dalších 14 spolupracovníků. Výrobková paleta podniku zahrnuje zvedače letorostů, osečkovače, zařízení Rollfix (pro vytahování drátů a šňůr), secí stroje, stroje na předřez, odlisťovací zařízení, čističe kmínků, a rovněž zvláštní výrobky pro lanové obdělávání teras a svažitých pozemků.