Ramenový mulčovač pro vinohradnické traktory na údržbu teras.

Pracovní dosah až 5m.

Požadovaný průtok oleje: 25l/min.