KMS RINKLIN rosiče zajišťují precizní postřik porostu díky kolmo umístěným vzdušným  výdechům  k listové stěně. Nasávání čistého vzduchu do rosičů je zajištěno umístěním turbín nad nádrží rosiče. Rosiče jsou ve variantách tažených, nesených, portálových  s pohonem kardanem nebo hydraulickým.